NEM DANSE- & MUSIKUNDERVISNING
SE INSPIRERENDE KURSER
ELEVERNE SPILLER TIL EGEN DANS - OG DANSER TIL EGEN MUSIK

Børn udvikles gennem
  • dans
  • sang
  • musik
i skolen

Danmark har en enestående samling af oprindelige danse, sanglege og viser, som i mange år har levet i skyggen af moderne strømninger på det motoriske område omkring børn.

Vi har alle fra barnsben lært et melodisprog via sange, sanglege og kulturbærende musikalske elementer af de sidste 150 års musiktradition. Derfor er det interessant at beskæftige sig mere med netop den del af vores musikkultur i det professionelle miljø omkring børn.

Når du mangler inspiration til musiktimerne i skolen

… Find ud af mere om vores pædagogiske materiale

Læring i dans og bevægelse til musik

Sanser & Motorik

Eleverne udfordres på deres sanser og motorik – gennem fællesskabet og det at skulle forholde sig til nuancer i dansen og til musikkens tempo og rytme. De taktile sanser, rumfornemmelsen, motorikken og balanceorganerne bliver udfordret på en mange-dimensionel måde, som de færreste aktiviteter kan bryste sig af – her sker det på en legende og underholdende måde.

Kropsbevidsthed

Eleverne lærer at kende deres plads i en kreds, kvadrille eller række.  Måske får de en ny plads, og så ændrer det hele sig med et slag. Eleverne skal forholde sig til de andre, sin egen plads og den nye plads, musikkens rytme og de særlige trin eleven skal bruge på vejen mod målet. Eleverne skal røre ved hinanden, måske dreje rundt, og samtidig forholde sig til en masse fraser og rytmiske elementer.

Fællesskab & Socialisering

Eleverne lærer at indgå i et fællesskab om en dans eller en sangleg. Her opnås den bedste oplevelse ved at indgå åbent i det fællesskab, der bygges op af musikken, dansen og eleverne sammen. Det er fællesskab og nærvær, når det er bedst. Børnene socialiseres, tager initiativ og samarbejder på et uhørt højt plan.

Lad dansen og musikken tale

Undervisningsmaterialet lægger vægt på den fælles oplevelse af musik og dans. Materialet bygger primært på visuelle danseklip og levering af musikken som lydfiler – både i tempo og i langsom gengivelse til at øve efter. Der er selvfølgelig også både noder og dansebeskrivelser. Men dansen og musikken bliver bedst sammen, når eleverne giver slip og lader dem trænge ind i kroppen og tale derfra.
Indtil videre kan du vælge følgende danse
PIGERNES FORNØJELSE

Denne dans er rigtig god til børn, og så er den et godt moderne eksempel på, hvordan danse og melodier har bevæget sig rundt i Europa afhængig af tidens strømninger og af enkeltpersoners præferencer.

SEKSTUR

Dansen er opstået i folkelige kredse omkring 1830-40 og er – om nogen folkedans – den dans der er danset længst op i moderne tid. Man kan stadig finde ældre mennesker, der har prøvet at danse sekstur, da de gik til bal i deres ungdom.

DEN LILLE ENGLÆNDER

Hvornår og hvordan denne dans endte i Danmark vides ikke, men den er en af de rigtig gode danse til børn. Dansen finder man også i squaredance-traditionen og er et eksempel på den frihed, der er i den folkelige dansetradition.

RITS RATS

Denne er nok en af de mest kendte folkelige danse. Rigtig mange kan synge med på teksten, og endnu flere kender melodien. Dansen bruges stadig meget på danseskoler, til juletræsfester og ikke mindst på skoler i forskellige varianter.

Når du mangler inspiration til musiktimerne i skolen

… Måske har vi et kursus lige efter din smag

Krediteringer

Undervisningsmaterialet er gennemført med støtte fra Kunststyrelsen og med stor hjælp fra nedenstående

Tak for hjælpen !