• Motiverende
 • Lærerig
 • Berigende
undervisning til skoler

Vi har sammensat forskellige kurser

… Det er nemt at komme igang

Kursus 1 - Skræddersy eget kursus


Lad os høre jeres ønsker og ideer. Vi skræddersyr meget gerne et kursus lige efter jeres smag.

Et individuelt kursus tilrettelægges, så forløbet tager udgangspunkt i jeres behov. På den måde sikrer vi, at I får noget med hjem, der kan bruges med det samme.

Vi opfordrer i alle vores danseforløb til selv at lege, improvisere og finde på, og den tanke fører vi videre på alle vores kurser. Man får nogle byggesten med hjem, så man kan bygge sine egne forløb hjemme.

Kursus 2 - Folkelig dans som byggesæt


Traditionel dansk dans er som et byggesæt. På dette kursus introduceres du til de mest grundlæggende dele, så du kan bygge spændende og kreative forløb for eller med dine elever.

På kurset gennemgår vi et antal enkle danse, skiller dem ad og bygger dem op igen på nye måder.

De fleste traditionelle danse er i deres grundform meget simple. Det åbner til gengæld mange muligheder for leg og improvisation. Med de rette greb er det slet ikke svært.

Du vil få ideer til forskellige akkompagnements-muligheder med hjem – for den største oplevelse er når eleverne kan danse til deres egen musik.

Kursus 3 - Det er da bare polkafedt!


Med ganske få timers øvelse kan du lære at danse polka, en dansetype, som var så overordentligt populær for 100 år siden, at ordet polka- dengang svarede til nutidens forstærkende ord som herre-, mega- eller hammer-.

Polkaen er sammen med folkemusikken ved at blive populær igen. Polka er en uundværlig del af traditionel dansk dans, og den er så enkel, at selv børn på mellemtrinnet vil kunne lære grundtrinnet.

På dette kursus lærer du en grundpolka, nogle simple danse, hvori polka indgår og nogle enkle metoder til at indøve polka med dine elever.

Samtidig lærer du nogle enkle polkamelodier og det rette taw til at spille til dans sammen med eller for børnene hjemme i klasselokalet, for polka er bare bedst med levende musik.

Kursus 4 - Spil til dans / Dans til spil


Fællesdans og sammenspil i skolen. På dette kursus introducerer vi dig for det mest iøjnefaldende træk ved den folkelige genre, nemlig samspillet mellem den levende musik og dansen.

Dansen præges af musikken, og musikken præges af dansen. Hver gang skabes der et øjebliksbillede i samspillet mellem dans og musik, som aldrig gentages på helt samme måde.

Den oplevelse sammen med en grundig gennemgang af forskellige muligheder for simple akkompagnementer både for dig selv og eleverne vil give dig et utal af nye muligheder hjemme i klasselokalet. Den største oplevelse er når eleverne kan danse til deres egen musik.

Kursus 5 - Traditionelle sanglege som motorisk træning


Traditionelle danske sanglege er fuldt ud ligeværdige med moderne og udenlandske ditto. Det gælder både hvad angår motoriske, sansemæssige og rytmiske/musikalske udfordringer.

På dette kursus gennemgår vi et antal repræsentative traditionelle danske sanglege, som på forskellig vis understøtter elevernes udvikling i faget musik.

Ved at bruge disse sanglege opbygges færdigheder, der gør det nemt senere at introducere børnene for nemme folkedanse. Samtidig holder vi os ikke tilbage fra at give dem et moderne tvist, så de også tilfredsstiller moderne børns behov og begrebsverden.

Akkompagnements-forslag er en naturlig del af materialet.

Kursus 6 - Skab en oplevelse!


Vil du gerne kunne få aulaen til at summe af begejstring over en gang “Bro Bro Brille” og andre sanglege?

Eller går du og drømmer om at introducere en fællesdans for eleverne/til klassefesten og lige mangler skubbet til at turde gøre det?

Så er dette kursus noget for dig. Her vil du få en masse tips og ideer med hjem, der vil gøre din instruktion mere målrettet og præcis og meget hurtigere at afkode for elever og forældre eller hvem, der nu skal danse under din kyndige ledelse.

Samtidig vil du selvfølgelig få udvidet dit repertoire af sanglege og fællesdanse, og vi vil inspirere dig til at gøre brug af nogle simple, men vigtige greb, der fremmer stemningen og fanger eleverne.

Kursus 7 - Spil til dans på dit eget instrument


At spille til dans er noget helt særligt. Har du lyst til at kunne spille til fællesdans og sanglege er dette kursus noget for dig.

Vi introducerer dig for de grundlæggende teknikker i dansespil på dit eget instrument og giver nogle simple melodier og tilhørende danse med hjem, så du kan komme i gang med det samme.

Materialet understøtter musikundervisningen på flere punkter

1. - 2. klasse


Sanglege og bevægelseslege

 • Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege.
 • Eleven har viden om puls og periode.

Spil

 • Eleven kan anvende perecussion som ledsagelse til leg og sang.
 • Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter.
 • Eleven kan deltage i enkelt sammenspil.
 • Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer.

3. - 4. klasse


Fællesdans

 • Eleven kan deltage i fællesdanse.
 • Eleven har viden om rytme, form og dansetrin.

Spil

 • Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspils-arrangementer.
 • Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil.
 • Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation.
 • Eleven har viden om enkel notation og gehør.

5. - 6. klasse


Fællesdans

 • Eleven kan deltage i dans fra forskellige kulturer.
 • Eleven har viden om dansetraditioner og trin.

Spil

 • Eleven kan anvende notation og gehør i musikudøvelse.
 • Eleven har viden om notation og gehør.

Kilde: EMU Danmarks Læringsportal