Undervisningsmateriale

Fællesdans


Vi formidler den enkelte dans´ forløb og karakteristika via videooptagelser af børn, der danser.  Børnene på videoerne har ingen forudgående danseerfaringer. De har fået gennemgået materialet præcis, som det er, og har opnået det resultat, der ses på videoerne. Optagelserne er klippet, så man både får overblikket og ser de detaljer, som er nødvendige for at kunne danse dansen.

Til forskel fra et skriftligt materiale, hvor læreren skal afkode danseinstruktionen for eleverne, kan disse optagelser afkodes direkte af eleverne via f.eks. storskærm eller projektor.

Den enkelte dans foreligger afhængigt af dansens kompleksitet i 2 (for den simpleste) til 9 (for den mest komplekse) progressive /på hinanden følgende  optagelser hver med øget sværhedsgrad, så man over et antal lektioner kan øge elevernes kompetencer ved at danse sværere og sværere udgaver af dansen.

Hvert trin opleves som en selvstændig dans og kan således danses som slutmålet for progressionen uafhængigt af de efterfølgende trin. På den måde kan man lave meget fleksible undervisningsforløb med dette materiale.

Antallet af trin i den enkelte dans giver et godt fingerpeg om dansens kompleksitet og sværhedsgrad. Og der vil  især i dansen “Sekstur” og til dels også “Den lille englænder” være udfordringer for udskolingselever i dette materiale.

  • Trin 1 er den mest forenklede version af dansene og kan bruges umiddelbart til indskolingsbørn.
  • Fra trin 1 øges niveauet trinvist frem mod dansens historisk korrekte udgave, som nås på 2. eller 3. sidste trin.
  • 2. sidste trin vil typisk indeholde ideer til yderligere variationer af dansens dele.
  • Mens eleverne på sidste trin opfordres til at komponere egne variationer til dansens enkeltdele med udgangspunkt i den viden om genren, som de har fået i løbet af de forudgående trin.

Sammenspil


Vi formidler den enkelte melodi på adskillige måder fra den historisk korrekte node over forsimplede udgaver, akkordforslag og en simpel 2. stemme til videoklip af børn, der viser mulige arrangementer på de klassiske rytmeinstrumenter, der findes i ethvert musiklokale.

Desuden indeholder materialet en udgave af melodien i langsomt tempo til brug ved indøvning af diverse arrangementer.

Tilsammen giver det et bredt indtryk af mulighederne, som kan anvendes direkte i undervisningen.

Med dette materiale kan man skabe individuelle forløb, hvor der f.eks. lægges rytmer til en i forvejen indspillet melodistemme (findes både i langsomt tempo og i dansetempo, eller at læreren selv spiller melodien til elevernes rytmer, og dertil at eleverne selv spiller alle stemmer.

Materialet indeholder


  • Original node
  • Akkord-forslag
  • Forenklet melodistemme på node og indspillet, så den kan læres på øret
  • Et antal videoklip med forslag til stemmer og rytmer for de klassiske musiklokale-instrumenter
  • Loopet orkesterindspilning, som der kan danses til og spilles sammen med
  • Loopet indspilning af melodien i langsomt tempo, som der kan øves arrangementer til

Den folkelige genre


Det mest iøjnefaldende træk ved den folkelige genre er samspillet mellem den levende musik og dansen.

Dansen præges af musikken, og musikken præges af dansen. Hver gang skabes der et øjebliksbillede i samspillet mellem dans og musik, som aldrig gentages på helt samme måde.

Det giver rig mulighed for at udfolde sig selvstændigt og bygge egne kompositioner ud fra forlægget. Det er den oplevelse og indsigt, vi med dette undervisningsmateriale gerne vil formidle til eleverne.

Materialet bygger forløbet op over 2 sideløbende aktiviteter: FÆLLESDANS og SAMMENSPIL, der hver med deres særligt tilrettelagte progression kan bruges direkte i undervisningen og bygger op til, at eleverne vil kunne danse til eget spil og spille til egen dans.

Det er ved til- og fravalg af enkeltdele i forløbene muligt at skabe individuelle og meget fleksible undervisningsforløb, der kan tilpasses enhver tidsramme.